Βιοτεχνία Αφρώδων Πλαστικών & Ειδών Οικιακής Χρήσης

Παιδικά

Παιδικά σφουγγάρια / σπόγγοι

Νο Ε-24

Σφουγγάρι μπάνιου παιδικό από αφρώδες υλικό.

Σχέδιο: Στρογγυλό

Νο Ε-23 (σχ. 1)

Σφουγγάρι μπάνιου παιδικό από αφρώδες υλικό σε διάφορα σχέδια (12 σχέδια)

Νο Ε-23 (σχ. 2)

Σφουγγάρι μπάνιου παιδικό από αφρώδες υλικό σε διάφορα σχέδια (12 σχέδια)

Νο Ε-23 (σχ. 3)

Σφουγγάρι μπάνιου παιδικό από αφρώδες υλικό σε διάφορα σχέδια (12 σχέδια)

Νο Ε-23 (σχ. 4)

Σφουγγάρι μπάνιου παιδικό από αφρώδες υλικό σε διάφορα σχέδια (12 σχέδια)

Νο Ε-23 (σχ. 5)

Σφουγγάρι μπάνιου παιδικό από αφρώδες υλικό σε διάφορα σχέδια (12 σχέδια)

Νο Ε-23 (σχ. 6)

Σφουγγάρι μπάνιου παιδικό από αφρώδες υλικό σε διάφορα σχέδια (12 σχέδια)

Νο Ε-23 (σχ. 7)

Σφουγγάρι μπάνιου παιδικό από αφρώδες υλικό σε διάφορα σχέδια (12 σχέδια)

Νο Ε-23 (σχ. 8)

Σφουγγάρι μπάνιου παιδικό από αφρώδες υλικό σε διάφορα σχέδια (12 σχέδια)

Νο Ε-23 (σχ. 9)

Σφουγγάρι μπάνιου παιδικό από αφρώδες υλικό σε διάφορα σχέδια (12 σχέδια)

Νο Ε-23 (σχ. 10)

Σφουγγάρι μπάνιου παιδικό από αφρώδες υλικό σε διάφορα σχέδια (12 σχέδια)

Νο Ε-23 (σχ. 11)

Σφουγγάρι μπάνιου παιδικό από αφρώδες υλικό σε διάφορα σχέδια (12 σχέδια)

Νο Ε-23 (σχ. 12)

Σφουγγάρι μπάνιου παιδικό από αφρώδες υλικό σε διάφορα σχέδια (12 σχέδια)