Βιοτεχνία Αφρώδων Πλαστικών & Ειδών Οικιακής Χρήσης

Κουζίνας

Σφουγγάρια / Σπόγγοι Κουζίνας

Ζικ – Ζακ

Σφουγγάρι δύο όψεων με μία πλευρά από αντιβακτηριδιακό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με ενισχυμένη φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών. Ιδανικό για όλα τα σκεύη της κουζίνας.

Μαργαρίτα

Σφουγγάρι δύο όψεων με μία πλευρά από αντιβακτηριδιακό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με ενισχυμένη φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών. Ιδανικό για όλα τα σκεύη της κουζίνας.

Νο Ε-42

Σφουγγάρι δύο όψεων με μία πλευρά από συνθετικό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με ενισχυμένη φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών.

Ιδανικό για πιάτα, ποτήρια και μαγειρικά σκεύη.

Νο Ε-44

Σφουγγάρι δύο όψεων με μία πλευρά από συνθετικό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με ενισχυμένη φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών.

Ιδανικό για πιάτα, ποτήρια και μαγειρικά σκεύη.

Νο Ε-41

Σφουγγάρι δύο όψεων με μία πλευρά από συνθετικό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με ενισχυμένη φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών.

Ιδανικό για πιάτα, ποτήρια και μαγειρικά σκεύη.

Νο Ε-97, 5 τεμ.

Σφουγγάρι κουζίνας δύο όψεων με μία πλευρά από συνθετικό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών.

Νο 105

Σφουγγάρι δύο όψεων με μία πλευρά από συνθετικό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών.

Νο 103

Σφουγγάρι δύο όψεων με μία πλευρά από συνθετικό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών.

Νο Ε-98

Σφουγγάρι δύο όψεων με μία πλευρά από συνθετικό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών.

Νο Ε-95, 3 τεμ.

Σφουγγάρι δύο όψεων με μία πλευρά από συνθετικό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών.

Νο Ε-91, 5 τεμ.

Σφουγγάρι δύο όψεων με μία πλευρά από συνθετικό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών.

Νο Ε-90, 3 τεμ.

Σφουγγάρι κουζίνας δύο όψεων με μία πλευρά από συνθετικό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών.

Νο Ε-89

Σφουγγάρι δύο όψεων με μία πλευρά από συνθετικό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών.

Νο Ε-94, 2 τεμ.

Σφουγγάρι κουζίνας δύο όψεων με μία πλευρά από συνθετικό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών.

Νο Ε-48 4 τεμ.

Σφουγγάρι δύο όψεων με μία πλευρά από συνθετικό σφουγγάρι για καθαρισμό και απορροφητικότητα και από την άλλη πλευρά με φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών.