Βιοτεχνία Αφρώδων Πλαστικών & Ειδών Οικιακής Χρήσης

Γενικής Χρήσης

Σφουγγάρια / Σπόγγοι Γενικής Χρήσης

Νο Φ-13

Συνθετικό σφουγγάρι μαλακό μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας. Χρησιμοποιείται για διάφορες χρήσεις.

Νο Φ-11

Συνθετικό σφουγγάρι μαλακό μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας. Χρησιμοποιείται για διάφορες χρήσεις.

Νο Φ-12

Συνθετικό σφουγγάρι μαλακό μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας. Χρησιμοποιείται για διάφορες χρήσεις.

Νο Α-5

Συνθετικό σφουγγάρι μαλακό μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας. Χρησιμοποιείται για διάφορες χρήσεις.

Νο Α-6

Συνθετικό σφουγγάρι μαλακό μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας. Χρησιμοποιείται για διάφορες χρήσεις.

Νο Α-7

Συνθετικό σφουγγάρι μαλακό μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας. Χρησιμοποιείται για διάφορες χρήσεις.