Βιοτεχνία Αφρώδων Πλαστικών & Ειδών Οικιακής Χρήσης

Αυτοκινήτου

Σφουγγάρια / Σπόγγοι Αυτοκινήτου

Νο Φ-14

Συνθετικό σφουγγάρι μαλακό μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας. Χρησιμοποιείται για το πλύσιμο αυτοκινήτων, μηχανών κλπ.

Νο Ε-21

Συνθετικό σφουγγάρι αυτοκινήτου μαλακό μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας. Σχέδιο οβάλ.

Χρησιμοποιείται για το πλύσιμο αυτοκινήτων, μηχανών κλπ.

Νο Φ-15

Συνθετικό σφουγγάρι μαλακό μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας. Χρησιμοποιείται για το πλύσιμο αυτοκινήτων, μηχανών κλπ.