Βιοτεχνία Αφρώδων Πλαστικών & Ειδών Οικιακής Χρήσης

Συρματάκια Κουζίνας

Σπιράλ Χρυσό 15 γρ

Συρματάκι που δεν σκουριάζει, δεν χαράσσει. Κατάλληλο για οικιακή χρήση.

Σπιράλ Χρυσό 25 γρ

Συρματάκι που δεν σκουριάζει, δεν χαράσσει. Κατάλληλο για οικιακή χρήση.

Σπιράλ Χρυσό 40γρ

Συρματάκι που δεν σκουριάζει, δεν χαράσσει. Κατάλληλο για οικιακή χρήση.

Σπιράλ Ασημί 25 γρ

Συρματάκι που δεν σκουριάζει, δεν χαράσσει. Κατάλληλο για οικιακή χρήση.

Σπιράλ Ασημί 15 γρ

Συρματάκι που δεν σκουριάζει, δεν χαράσσει. Κατάλληλο για οικιακή χρήση.

Σπιράλ Ασημί 40γρ

Συρματάκι που δεν σκουριάζει, δεν χαράσσει. Κατάλληλο για οικιακή χρήση.

Σπιράλ Ασημί 60γρ

Συρματάκι που δεν σκουριάζει, δεν χαράσσει. Κατάλληλο για οικιακή χρήση.

Πλεκτό Ασημί

Συρματάκι που δεν σκουριάζει, δεν χαράσσει. Κατάλληλο για οικιακή χρήση.

Πλεκτό Χρυσό

Συρματάκι που δεν σκουριάζει, δεν χαράσσει. Κατάλληλο για οικιακή χρήση.

Αρμαθιά

Συρματάκι που δεν σκουριάζει, δεν χαράσσει. Κατάλληλο για οικιακή χρήση.

Ατσαλόμαλλο Κιλού

Σύρμα που καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολλείματα στο πέρασμά του. Δεν σκουριάζει, δεν χαράσει. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Ατσαλόμαλλο Νο 70

Σύρμα που καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολλείματα στο πέρασμά του. Δεν σκουριάζει, δεν χαράσει. Κατάλληλο για οικιακή χρήση.

Σύρμα Σαπονούχο

Σύρμα εμποτισμένο με σαπούνι. Δεν σκουριάζει, δεν χαράσει. Κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Ατσαλόμαλλο Νο 6

Σύρμα που καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολλείματα στο πέρασμά του. Δεν σκουριάζει, δεν χαράσει. Κατάλληλο για οικιακή χρήση.